1


نمایش بر اساس 
 آئین نامه کمیته انضیاطی
کمیته انضیاطی
چهارشنبه 11 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه کار دانشجویی - کارورزی
کار دانشجویی - کارورزی
شنبه 14 دى 1392
 بخشنامه تربیت بدنی
تربیت بدنی
شنبه 14 دى 1392
 بخشنامه صدور کارت های دانشجویی
صدور کارت های دانشجویی
يکشنبه 15 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اول
خدمات مشاوره و راهنمایی
يکشنبه 15 دى 1392
 آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دوم
خدمات مشاوره و راهنمایی
يکشنبه 15 دى 1392
 آیین نامه پرداخت وام
آیین نامه پرداخت وام
چهارشنبه 2 بهمن 1392
 آیین نامه وام بلندمدت وزارت علوم
آیین نامه وام بلندمدت وزارت علوم
چهارشنبه 2 بهمن 1392
 بخشنامه نظام وظیفه ناجا
بخشنامه
چهارشنبه 7 اسفند 1392
 بخشنامه مشمولین واحد
بخشنامه
چهارشنبه 7 اسفند 1392
 دستور العمل اجرایی شماره 39668/31 مورخ 17/2/92 نقل و انتقالات جدید - بخش 1
دستور العمل 1
سه شنبه 20 اسفند 1392
 دستور العمل اجرایی شماره 39668/31 مورخ 17/2/92 نقل و انتقالات جدید - بخش 2
دستور العمل 2
سه شنبه 20 اسفند 1392
 بخشنامه تخفیفات
تخفیفات
شنبه 14 دى 1392
 بخشنامه شماره 394135/31 مورخ 14/11/91 نقل و انتقالات - جدید
بخشنامه
سه شنبه 20 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.