1


 
 
دریافت وام ازدواج

صندوق رفاه دانشگاه در جهت تشویق دانشجویان به امر مقدس ازدواج در حین تحصیل به عنوان تأمین بخشی از هزینه با ارائه عقدنامه رسمی فقط برای ازدواج اول و دائم اقدام به پرداخت وام می‌نماید.

شرایط دریافت وام ازدواج:

1- دانشجو حین تحصیل ازدواج نماید.

2- بیش از یک سال از تاریخ عقدنامه نگذشته باشد.

3- دانشجو ترم اول و آخر نباشد.

4- دانشجو بیش از یک ترم مشروط نشده باشد.

5- در صورتی که زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند هر دو می‌توانند جداگانه وام دریافت نمایند.

توجه: مبلغ وام 15000000 ریال با کارمزد 5/2 درصد در سال می‌باشد که از اصل مبلغ وام کسر می‌شود و بازپرداخت آن 20ماهه می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام ازدواج:

1- تکمیل فرم درخواست تسهیلات و فرم تعهدنامه وام (فرم‌ها از صندوق رفاه واحد اخذ گردند)

2- کپی کارت دانشجویی و کارت ملی دانشجو

3- کپی کارت ملی و کپی شناسنامه ضامن

4- کپی فیش حقوقی ضامن

5- اصل و کپی تمام صفحات سند ازدواج و شناسنامه زوجین که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد.

6- گواهی کسر از حقوق از ضامن (ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشسته دولت باشد)

7- یک برگ چک بدون تاریخ به مبلغ 18000000 ریال در وجه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

8- مراجعه ضامن و دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان واحد

يکشنبه 29 تير 1393  13:28

تعداد بازديد از اين خبر : 3003
دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.